Cybersecurity2

Sprint 2

Dataspaces udvikles i øjeblikket i alle brancher – og energi- og forsyningssektoren er ingen undtagelse. Vi undersøger mulighederne for at øge datadelingen ved øget fokus på data governance, interoperabilitet, standardisering og cybersecurity – og hvilke helt konkrete tiltag der skal til, for at vi kommer i gang i Danmark.

Tidspunkt: 12. April 2023 - 31. March 2025

 

 

Dette sprintforløb har til formål at undersøge, om de Europæiske forskrifter for Dataspaces kan anvendes i den danske energisektor – og løse helt konkrete problemstillinger, der indtil nu ikke for alvor er løst. Et eksempel kunne være:

  • TSO-DSO udfordringen i forhold til fleksibilitet: Hvordan får vi fleksible enheder til at understøtte balanceudfordringer i el-nettet – på nationalt niveau og på lokalt niveau?

Vi samler en række eksperter fra store virksomheder, SMV’er, styrelser og vidensinstitutioner, samt erfaring fra europæiske projekter med henblik på besvare spørgsmålet: Hvordan kommer vi videre?

 

Se media

Næste Sprint

Fremtidens el-net kræver større integration af vedvarende og svingende elektricitet, og det kan opnås gennem smartere brug af prissignaler. Kom og vær en del af denne banebrydende indsats, hvor vi udforsker, hvordan prissignaler optimalt kan udnyttes til at integrere mere vedvarende energi i vores el-net.

Aktiviter


Nyheder

På vej...

 

Events

12.04.2023: 

Kick-off

03.10.2023: 

Ekspertpanel 1

07.12.2023: 

Webinar: Ekspertpanelets anbefalinger for data spaces

Webinar

Dataspaces i energisektoren

Eksterne Links

Læs mere på Alexandra Instituttet

Virksomheder involveret i dette sprint