Frontløbere i energibranchen står i spidsen af Digital Energy Hub for at sikre digitaliseringen              

       

 

       

 

         

    

Black Windmill 33493

Med Digital Energy Hub vil vi fremtidssikre Danmarks energiteknologiske styrkeposition ved at løfte de digitale kompetencer, fx inden for kunstig intelligens og Machine Learning, så vi sikrer udviklingen af fremtidens succesvirksomheder indenfor energiteknologi.

Samtidig står vi også overfor en stor positiv udfordring med at sikre en intelligent elforsyning, efterhånden som efterspørgslen efter el stiger, og vedvarende energikilder vinder frem. Den udfordring tror vi på Digital Energy Hub kan bidrage til at løse.

Dertil kommer at Digital Energy Hub også kommer til at spille en central rolle med at understøtte bæredygtigheden i det danske erhvervsliv, hvor digitale og intelligente energiløsninger i stigende grad bliver en afgørende forudsætning for at produktionsvirksomheder kan effektivisere energiforbruget og nedbringe CO2-udledningen.

Thomas Hofman Bang

Thomas Hofman-Bang
CEO , Industriens fond