04 marts 2024

Digital innovation er genial innovation til energisystemet

Mange taler om, hvorvidt at det hele går hurtigt nok med udviklingen og opførelsen af grønne energiteknologier. En smutvej til hurtige CO2-reduktioner kan være kloge digitale løsninger som dem, mindre virksomheder, forskere og store energikoncerner samarbejder om i Digital Energy Hub.

Digital innovation er genial innovation til energisystemet

Af Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark & Søren Skov Bording, Director, Center Denmark. Indlægget er oprindeligt bragt på Ingeniøren

Fail fast.

Softwareudviklere kender metoden, hvor man rykker hurtigt og justerer fejlene i koden tidligt, så de ikke vokser sig store senere.

Der er mange holdninger til fail fast-metoden blandt udviklere, men når det gælder koden til at knække klimakrisen, kan hurtigfejls-strategien måske alligevel bruges – også når det gælder digital innovation.

For mens mange med frustration betragter temperaturstigninger og tallene fra Klimarådet, der den 29. februar udgiver den næste statusrapport for Danmarks klimaindsats, er der en smutvej til hurtige CO2-reduktioner; lavthængende frugter i klimaskoven, der kan plukkes med kloge digitale værktøjer. For mens en række energiteknologiers udvikling, implementering og effekt tager tid – ofte lang tid – er digitale energiløsninger en hurtig vej til grøn succes.

Mindre hockeystavssnak og mere puck i målet, kan man måske sige.

Med digitale løsninger kan vi på den korte bane levere hurtige, effektive og forholdsvis billige CO2-reduktioner, fx til vores el- og forsyningssektor. Det kan vi gøre ved at se på problemer, forsøge at løse dem, finde fejlene og implementere et nyt produkt eller en service i vores energisektor. Derfor har en række danske partnere sammen etableret Digital Energy Hub.

Mod klimamålene, sprint for sprint

Digital Energy Hub er Danmarks første økosystem for digital, energirelateret innovation. Forløbet er støttet af Industriens Fond og en strategisk partnergruppe, der består af EWII, KMD, Energinet og HOFOR. Den praktiske koordinering af virksomhedssprint og adgang til energisektorens data, som det hele handler om, står Center Denmark, Energy Cluster Denmark, DigitalLead, DTU, SDU og AAU for.

Arbejdet handler om at sammensætte små, innovative teknologivirksomheder og forskere om et problem, der kan løses med data, kunstig intelligens, analyser, IoT, cyber-sikre services eller anden computerkraft og kompetencer, der kan flytte vores fjernvarme, vandforsyning eller elsystem i en positiv, grøn retning, så digital innovation kan bidrage til at indfri vores klimamål.

I hvert innovationssprint byder en af de fire strategiske partnere ind med en udfordring, der skal løses på kort tid. Digital Energy Hub har allerede samlet virksomheder om data-dreven optimering af elnettet – en udfordring, som EWII bød ind med.

Inden længe inviterer Digital Energy Hub til endnu et sprint, der kommer til at handle om digital optimering af varmeforbruget i nybyggeri i Hovedstadsområdet. Med afsæt i data fra 100 udvalgte etagebyggerier fra HOFOR er det målet af finde ud af, hvorfor varmeforbruget i nybyggeri i nogle tilfælde overstiger 60 procent af forventningerne i bygningsreglementet (BR2015).

Løsninger på en stor udfordring

Det meget lavpraktiske, og meget effektive ved hvert sprint, er, at de strategiske partnere – i kraft af deres volumen – har en udfordring, der er stor nok til, at de også har betalingsvillighed til at løse den. Forretningsdelen er derfor, sammen med umiddelbare klimagevinster, også et attraktivt aspekt for de innovative deltagere i Digital Energy Hub.

Forretningsmodellen er nemlig den, at de strategiske partnere, fx HOFOR, også medvirker som en kunde efter endt, succesfuldt sprint, så de små virksomheder kan sælge den nye digitale løsning til den strategiske partner. De kan ligeledes sælge den nye løsning til andre med det samme problem i det globale marked.

Succes med sektorkobling

Der er over 400 selskaber i den danske fjernvarmesektor. I vandsektoren er der over 4000 vandselskaber. Elsektoren repræsenterer ligeledes en række aktører, der i en værdikæde af store koncerner og underleverandører repræsenterer mange organisationer. Der er med andre ord stor forskel på elsektorens og vand- og fjernvarmesektorens organisationer, arbejdsmetoder og datamodeller.

For at sektorkoble mellem energi- og forsyningssektorens aktører skal vi samle modellerne, så data kan flyde på tværs. Sektorkobling er en af nøglebrikkerne til at få den grønne omstilling til at gå op. Derfor er digital innovation lig med genial innovation, da den typisk kan udvikles, eftertjekkes for fejl og sættes i værk med hurtig succes.

Hvis du og dine kolleger med digitale færdigheder vil være med, kan I kontakte os eller læse mere på vores hjemmeside.