Istock 1139741277

Innovationssprint om varmeforbrug i nybyggeri

I dette sprint undersøger vi i samarbejde med HOFOR fremtidens løsninger for nationalt benchmark af varmeforbrug i nybyggeri, som i dag afviger med omkring 50% mere end forventet. Der tages udgangspunkt i data fra større etageboligejendomme.

Tidspunkt: 23. maj 2024 - 31. marts 2025
Udfordringen

Forbrug i nybyggeri afviger med omkring 50% mere end forventet. Samtidig er der meget lav udnyttelse af fjernvarmen med for høje returtemperaturer.

HOFOR har brug for værktøjer til at diagnosticere disse udfordringer – både i forhold til, at de kan driftes bedre, men også gerne årsagerne til de højere varmeforbrug, og hvordan der skal planlægges fjernvarmeforsyningen.

Rådgiverne har brug for bedre værktøjer til at rådgive bygningsejere i forhold til, hvordan deres nybyggeri performer, og hvad de kan gøre for at mindske forbrug og optimere udnyttelsen af fjernvarmen.

Bygningsejere har brug for at kunne benchmarke deres byggeri i forhold til, om deres bygning performer godt nok – til egen varmeregning og i forbindelse med fx DGNB-certificering.