Økosystem for et digitalt energisystem i verdensklasse

Med udgangspunkt i en fælles datainfrastruktur vil økosystemet sikre koordinering og synergi mellem interessenterne og sikre flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder – særligt i energisektoren og den digitale sektor.

11486 Center Danmark 077

 

 

 

 

 

 

 

Med Digital Energy Hub vil vi fremtidssikre Danmarks energiteknologiske styrkeposition ved at løfte de digitale kompetencer, fx inden for kunstig intelligens og Machine Learning, så vi sikrer udviklingen af fremtidens succesvirksomheder indenfor energiteknologi.

Samtidig står vi også overfor en stor positiv udfordring med at sikre en intelligent elforsyning, efterhånden som efterspørgslen efter el stiger, og vedvarende energikilder vinder frem. Den udfordring tror vi på Digital Energy Hub kan bidrage til at løse.

Dertil kommer at Digital Energy Hub også kommer til at spille en central rolle med at understøtte bæredygtigheden i det danske erhvervsliv, hvor digitale og intelligente energiløsninger i stigende grad bliver en afgørende forudsætning for at produktionsvirksomheder kan effektivisere energiforbruget og nedbringe CO2-udledningen.

Thomas Hofman Bang

Thomas Hofman-Bang
CEO , Industriens fond