Vi gør opmærksom på at begivenheden er udløbet
Shutterstock 1257908395

Workshop: Hvordan sikres balancen i el-systemet og hvordan kan små enheder inkluderes yderligere?

25 eksperter fra energisektoren er samlet for udvikle anbefalinger og konkrete handlingsplaner for hvordan vi kommer videre med at aktivere mindre enheder til balancering af el-systemet vha. prissignaler.

Tidspunkt: 04. oktober 2023

Dagens program


Dette er med bred repræsentation fra branchen - TSO, DSO'erne, de fleksible enheder, softwareløsningerne, energifællesskaberne, GTS, universiteterne og Energistyrelsen.

Se hele sprintforløbet her.

10.00 – 10.10: Velkomst v. Digital Energy Hub

                             Præsentation af dagen, målet mv.

 

10.10 – 10.40: Uddybning af problemstillingen v. Energinet (30 min)

                             Præsentere case fra udlandet/case i Energinet                        

 

10.40 – 11.30: Gruppediskussioner – 3 grupper (faciliteres af Energinet)

  1. Hvad er realtidsprissignaler for jer og hvordan skulle det se rent teknisk? (15 min)
  2. Hvilke muligheder og markedspotentialer giver realtidsprissignaler for de fleksible enheder? (15 min)
  3. Hvordan skal det implementeres for at imødekomme jeres behov? (15 min)

 

11.30 – 12.10: Plenum drøftelse

                             Oplæg fra hver gruppe. Fælles diskussion

 

12.10 – 12.45: Frokost og netværk

 

12.45 – 13.30: Gruppediskussioner – hvad er der behov for nu?

                             Vejen frem – hvad er næste skridt?

                             Rammesætning af timing.

 

13.30 – 13.45: Opsamling i plenum

 

13.45 – 14.00: Afrunding af dagen

Eksperterne


Center Denmark

Center Denmark

Non-profit virksomhed

Energinet

Energinet

Forsyningsvirksomhed

Hybrid Greentech

Hybrid Greentech

SMV

True Energy

True Energy

SMV

Neogrid Technologies

Neogrid Technologies

SMV

Spirii

Spirii

Virksomhed

N1

N1

Forsyningsvirksomhed

Andel

Andel

Virksomhed

Energy Cluster Denmark

Energy Cluster Denmark

Virksomhed

Intelligent Energi

Intelligent Energi

Virksomhed

Enyday

Enyday

SMV

EBO Consult

EBO Consult

SMV

Watts

Watts

SMV

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut

GTS

DTU

DTU

Universitet

Energistyrelsen

Energistyrelsen

Styrelse

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet

GTS