Medlemskab i Digital Energy Hub

Stock Photo Ai Machine Learning Hands Of Robot And Human Touching On Big Data Network Connection Background 1633125442

Digital Energy Hub Tilbyder Medlemmer Følgende:

Adgang til Data Lake

Som medlem får du adgang til sektorkoblet testdatasæt. I forbindelse med invitation til konkrete innovationssprints får du adgang til udvidede datasæt - sektorkoblede data fra el, vand og varme forædlet med bl.a. BBR, vejrdata og net-topologi m.v. og fra både produktions- og forbrugssiden. Data er renset og anonymiseret så de kan anvendes til udviklingsformål.

  • Dataark med sektorkoblet data klar til download ved tilmelding på vores portal.

Eksponering af Virksomhed

Du indgår som medlem af innovationshubben med logo på vores hjemmeside, og fremstår dermed som aktiv part i økosystemet som bidrager til den grønne omstilling, sektorkobling og digitalisering af energisektoren.

Master- og BusinessClass

Du får introduktion og adgang til en række digitale værktøjer samt mulighed for at lære og træne med eksperter fra universiteter og virksomheder. Den nye viden kan du bruge til udvikling af nye produkter, services og forretningsmodeller i din virksomhed. Metoderne bliver co-creation, konferencer, events samt online materiale med deep-dives ind i udvalgte teknologier og kompetencer.

Innovationssprint

Du bliver inviteret til lancering af temasessioner og konkrete innovationssprints, hvor du sammen med andre SMV’er, de store problemejere og videns institutioner udvikler løsninger og digitale forretningsmodeller til energisektoren.

11486 Center Danmark 056 (1)
Bliv Medlem af DEH

Som medlem af Digital Energy Hub bliver man automatisk partner i Center Denmark og tilmeldingsblanketten er derfor på denne side.

11486 Center Danmark 038 Skalleret
Bliv Strategisk Partner

Strategiske partnere i Digital Energy Hub har en plads i styregruppen og er med til at udpege konkrete udfordringer, der arbejdes med i hubben.

11486 Center Danmark 077 (1)
Medlem- og Partnerskabsmuligheder

Som medlem af Digital Energy Hub får du blandt andet adgang til Center Denmarks' data lake.