Hvilke sprint designs er der til innovationsforløb i Digital Energy Hub?

Identifikation af sprintudfordringer

  • De strategiske partnere i Digital Energy Hub identificerer strategiske udfordringer, der skal bygges innovationsforløb op omkring
  • De tekniske universiteter inspirerer og kvalificerer udfordringerne ud fra deres forskningsfaglige viden om teknologi og udvikling i energisektoren
  • Klyngerne inspirerer og kvalificerer udfordringerne ud fra viden om de danske SMV'ere og tendenser i industrien
  • Center Denmark inspirerer og kvalificerer udfordringerne ud fra data og digitale muligheder, samt hvilke innovationsforløb, der kan designes
  • Innovationscenter Danmark og Silicon Valley, inspirerer og kvalificerer ud fra viden om internationale investorers interesser og internationale tendenser 
Rund 1

Strategisk udfordring til sprintforløb

Ud fra arbejdet i første trin introduceres den strategiske udfordring i et følgende sprintforløb:

Inspirationssprints

Strategiske udfordringer, der læner sig op af at fjerne essentielle teknologiske og forretningsmæssige barrierer for at gå fra big data til big business indlejres i Inspiration Sprints. 

Eksempler kan være standardisering af datakommunikation, certificeringsmarkeder som incitament til datadeling, eller fleksibilitetsmarkeder til at sikre incitament til at mobilisere fleksibilitet. 

Challenge Sprints

Strategiske udfordringer, som direkte kan relateres til nye produkter og forretningsmodeller, der i løbet af en overskuelig periode kan materialisere sig grundet tilgængeligt data og mobilisering af SMV'er. 

Eksempler kan være digitale modeller til at forbedre drift af produktionsanlæg, distributionssystemer eller kundeanlæg i el-, varme-, spildevand-, gas-, og PtX systemer.

 

Adobestock 280962116 Kopi

A) Inspirational sprint

Barrier i energibranchen, der hindrer muligheden for at udvikle skalerbare forretningsmodeller, identificeres, problematiseres, og der udvikles anbefalinger til, hvordan disse kan elimineres i Inspirational Sprints.

Læs mere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stock Photo Ai Machine Learning Hands Of Robot And Human Touching On Big Data Network Connection Background 1633125442

B) Challenge sprints

Konkrete strategiske udfordringer formuleres som challenges, der ved kobling af skræddersyet data fra energisystemet, talentfulde SMV'ere og state-of-the art viden fra partnerne i Digital Energy Hub, kan udvikles digitale produkter og forretningsmodeller, der kan effektueres i energibranchen. 

Læs mere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Energy Hack Flexibility In The Energy Market Of The Future Detalje