Hvordan ser et Inspirational Sprintforløb ud i Digital Energy Hub?

Inspirationsoplæg

Der inviteres, fra den strategiske partner og Digital Energy Hub, til et inspirationsoplæg som et webinar med følgende format:

  • Oplæg fra de væsentlige aktører på området
  • Q&A
  • Paneldebat med oplægsholdere

Her opnås de første findings på området, der tages hjem hos Digital Energy Hub til bearbejdning.

 

Test20390132

Ekspertpanelet

Ud fra inspirationsoplægget og disse findings, samt bearbejdning i Digital Energy Hub, inviteres virksomheder med fokus på SMV'ere ind til at nedsætte en ekspertgruppe, der har til formål at bistå udvikling af anbefalinger til at løse disse barrierer i branchen.

Digital Energy Hub forbereder udvalgte problemstillinger til diskussion i panelet, og her kvalificeres løsningerne til disse.

Herefter udvikler DEH ud fra pointerne i step 1 og tæt samarbejde med virksomhederne, der er identificeret som eksperter på området, en række anbefalinger til branchen. Dette kan være på følgende områder:

  • Tekniske specifikationer til industrien (standarder, metodikker, m.m.)
  • Politisk regulering
  • Udvikling af markeder og økonomiske incitamenter 

 

11486 Center Danmark 012 (1)

Dissemination

Digital Energy Hub inviterer ekspertgruppen og de identificerede vigtige stakeholders på området ind til en afsluttende seance, hvor anbefalinger præsenteres og videregives til de respektive stakeholders.

Her indlægges en Q&A session, hvor der diskuteres, hvordan der arbejdes videre med anbefalingerne. 

11486 Center Danmark 077