Digital Energy Hub bliver det første innovative økosystem indenfor Big Data, AI og Internet of Things i Danmark

Stock Photo Ai Machine Learning Hands Of Robot And Human Touching On Big Data Network Connection Background 1633125442
Stock Photo Nature And Technology Abstract Concept Robot Hand And Natural Hand Covered With Grass Reaching To 1072059917

Om Digital Energy Hub

Målet er at bygge en Digital Energy Hub, sammen med danske virksomheder for at accelerere den grønne omstilling af energisektoren. Ikke bare i Danmark, men I hele verden.

Digital Energy Hub bliver det første innovative økosystem indenfor Big Data, AI og Internet of Things i Danmark.

Med udgangspunkt i en fælles data Lake vil økosystemet sikre koordinering og synergi mellem interessenterne og sikre flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder – særligt i energisektoren og den digital sektor.

Stock Photo Ai Machine Learning Hands Of Robot And Human Touching On Big Data Network Connection Background 1633125442

Dette vil vi opnå ved at:

  1. Skabe fokus på digitalisering blandt danske virksomheder så både produktudvikling, forretningsmodeller og strategi afspejler et digitalt fokus
  2. Skabe og formidle viden og tekniske løsninger blandt energivirksomheder der sikrer fremtidens kompetencer
  3. Være en national hub der bygger bro mellem interessenterne i det digital energiøkosystem og opbygger samarbejde mellem virksomheder og forskningsmiljøer
  4. Styrke det danske energiøkosystem gennem tiltrækning af udenlandske investeringer i Danmark og danske virksomheder
Shutterstock 1257908395

Samarbejdsmodellen

  1. De strategiske partnere udpeger konkrete udfordringer, der skal arbejdes med i hubben.
  2. Der gennemføres innovationssprintsforløb med udgangspunkt i udfordringerne.
  3. Der rekrutteres og inviteres talentfulde SMV'ere til at arbejde med data fra problemstillingen og udvikle digitale forretningsmodeller. 
  4. Universiteterne bringer state-of-the-art viden om digitale teknologier og energisystemer ind i sprintforløbene
  5. Løsningerne modnes i hubben, og Innovationscenteret, Silicon Valley bringer internationale investorer i spil.