Hvordan ser et challenge sprintforløb ud i Digital Energy Hub?

Kick-off og onboarding

Den strategiske partner, der har udpeget den strategiske udfordring til den pågældende sprint, inviterer i samarbejde med Digital Energy Hub ind til et kick-off webinar, der i bedste "åbent hus" stil, inviteres branchen, og med specifikt fokus på SMV'ere til at høre nærmere om udfordringen, præliminære forretningsmodeller og data, der stilles til rådighed.

Efterfølgende onboardes udvalgte SMV'er, der interviewes med henblik på at kvalificere, hvorvidt der er et match

- Er der et match i forhold til at det er interessant for SMV, at kunne se forretningspotentialer i udfordringen?

- Er der et match for hubben med henblik på, at sikre, at SMV'erne kan løse udfordringerne?

 

 

 

 

 

11486 Center Danmark 077

Digital modenhed

DigitalLead og Energy Cluster Denmark evaluerer den digitale modenhed for SMV'erne. Dette foregår ved:

- Et spørgeskema som pejlemærke for SMV'ernes udgangspunkt

- En opfølgende diskussion til at fastsætte og kvalificere SMV'erne som forberedelse til at igangsætte udfordringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dataplatformen Analyse

MasterClass og BusinessClass

Et netværksmøde hvor SMV'erne præsenteres mere dybdegående for den stillede udfordring. I master class præsenteres det tekniske aspekt for udfordringen i to dele:

- Præsentation af data, der stilles til rådighed

- Præsentation af relateret infrastruktur og mulighed for at teste løsningerne i Living Labs

I business class præsenteres mulige digitale forretningsmodeller indenfor området, men dette agerer kun som inspiration, da SMV'erne selv har et stort fokus på at vinkle forretningsmodellerne i deres favør. 

 

 

 

 

 

11486 Center Danmark 038

Udvikling af løsning og sparring

Efter master class og business class arbejder SMV'erne videre med deres egen løsning på udfordringen de næste 30 dage. Her står de faciliterende partnere bag Digital Energy Hub til rådighed i forhold til tekniske spørgsmål omkring data og infrastruktur, samt forretningsudvikling. 

Her opnås et 1:1 sparringsrum, hvor der kan gås i dybden med den enkelte SMV og denne løsning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration Forretnings Udvikling

Præsentation og diskussion af resultater

SMV'erne samles igen for at præsentere og diskutere resultater, og få kvalificeret de digitale løsninger og forretningsmodeller - med projektgruppen og med den strategiske partner, der har stillet udfordringen.

Her opnås feedback til at SMV'erne kan færdigudvikle deres proof-of-concept eller prototype.

 

 

 

 

 

 

 

 

11486 Center Danmark 056 (1)

Færdigudvikling af produkter og international sparring

SMV'erne færdigudvikler deres produkter, som proof-of-concept eller prototype afhængigt af modenhedsniveauet, der opnås, de næste 37 dage. Her kan igen trækkes på sparring fra Digital Energy Hub, og her specielt vinklet på international sparring på, hvordan der pitches i en international sammenhæng for at tiltrække investeringer med Innovationscenteret fra Silicon Valley. 

 

 

 

 

 

 

 

Summerschool Test

Afsluttende pitch

I format af "Løvens Hule", afsluttes challenge sprint forløbet med en pitch fra hver SMV, hvor der sidder repræsentanter fra fire retninger, med henblik på at vurdere, hvordan produktet tages videre:

- Direkte samarbejde

Den strategiske partner vurderer, at produktet er modent nok til at integrere direkte i sin forretning. 

- Internationalt forløb

Innovationscenteret fra Silicon Valley indleder et forløb med fokus at tiltrække international interesse og investering.

- Funding

Yderligere modning af produktet ved at søge funding med assistance fra klyngerne (Energy Cluster Denmark og DigitalLead).

- Digitale tvillinger

Yderligere kvalificering af produktet ved at de tekniske universiteter simulerer produktet og dets indvirkning i energisektoren ved hjælp af digitale tvillinger.

11486 Center Danmark 016