27 oktober 2022

Inspirationskatalog fra Dansk Fjernvarme

16 eksempler på øget digitalisering og data-drevne løsninger i fjernvarmen

Hent kataloget her:
https://lnkd.in/e9J9r4DC
Inspirationskatalog fra Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme har udgivet 16 eksempler til inspiration, hvor danske fjernvarmeværker har udviklet digitale datadrevne løsninger, der effektiviserer fjernvarmeleverancen, og hermed reducere fjernvarmepriserne.

Digitalisering i energisektoren er essentiel for at fremtidens energisystemer hænger sammen, og vi er hos Center Denmark glade for at bidrage til disse cases, og fremtidige cases.