24 May 2024

Digitaliseringsministeren besøger Digital Energy Hub og Center Denmark

D. 24. maj havde Digital Energy Hub og Center Denmark digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) og EP-kandidat Carsten Kissmeyer (V) på besøg til en diskussion om, hvordan digitalisering kan løse udfordringerne i forsyningssektoren.

Digitaliseringsministeren besøger Digital Energy Hub og Center Denmark

D. 24. maj havde Digital Energy Hub og Center Denmark digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) og EP-kandidat Carsten Kissmeyer (V) på besøg til en diskussion om, hvordan digitalisering kan løse udfordringerne i forsyningssektoren.

Her blev det diskuteret, hvordan man gennem digitale løsninger kan opnå væsentlige CO2-reduktioner og samtidig øge energisystemets robusthed. Center Denmark og Digital Energy Hub har allerede småskala beviser på konceptet, og målet er nu at opskalere indsatsen inden for rammerne af Forsyningsdigitaliseringsprogrammet, som Marie Bjerre for nylig har lanceret.

Data styrker den grønne omstilling

På mødet blev der fremvist specifikke eksempler fra Digital Energy Hub, og det blev illustreret, hvordan data kan skabe værdi og motivere virksomheder til at udvikle nye løsninger med potentiale for vækst og jobskabelse. 

Det er blandt andet derfor, at Digital Energy Hub afholder en række innovationssprint, hvor virksomheder og strategiske partnere går sammen for at løse en udfordring og dermed udvikle nye løsninger og produkter, der kan gavne den grønne omstilling.

Innovationssprint skal bidrage til nye løsninger

Et godt eksempel på, hvordan forskellige aktører kan arbejde sammen om en udfordring, er et innovationsprint, som Digital Energy Hub laver i samarbejde med HOFOR. Målet med sprintet er at reducere tilbageløbsreturtemperaturen på varme, der bliver sendt ud til nybyggerier i København, så man bedre udnytter varmen.

Et andet eksempel er et innovationsprint, som bliver afholdt sammen med Energinet. Fokus er at undersøge fleksibilitetspotentialet ved at udsende prissignaler til elbiler, varmepumper og andre mindre anlæg, og hvordan dette kan gøres i samarbejde med det lokale og nationale el-net. Her samler Digital Energy Hub eksperter fra branchen for at udvikle konkrete løsninger til at optimere brugen af prissignaler.

Eller innovationssprintet, der handler om etableringen af dataspaces i den danske energisektor. Sprintet laves i samarbejde med Alexandra Instituttet og undersøger mulighederne for at øge datadelingen ved øget fokus på data governance, interoperabilitet, standardisering og cybersecurity – og hvilke helt konkrete tiltag der skal til for, at dataspaces i den danske energisektor bliver en realitet.

Hos Digital Energy Hub er vi glade for besøget fra digitaliseringsminister Marie Bjerre, og vi ser frem til at fortsætte arbejdet med at fremme digitaliseringens rolle i den grønne omstilling og styrke samarbejdet med vores partnere for en mere bæredygtig fremtid.