31 January 2024

HOFOR styrker digitalisering af fjernvarmen til gavn for klima og pengepung

Digital Energy Hub får nu HOFOR med som partner for at styrke digitaliseringen af fjernvarmen i Danmark. Det kan nedbringe C02-udledningen fra varmeproduktionen, og det kan betyde at mange kunder vil få en mindre varmeregning.

HOFOR styrker digitalisering af fjernvarmen til gavn for klima og pengepung

Hvordan optimerer man varmeforbruget i bygninger til gavn for både klimaet og kundernes pengepung?

Det skal data fra 100 nye bygninger, som får fjernvarme fra HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, være med til at svare på den kommende tid. HOFOR har nemlig valgt at blive en del af Digital Energy Hub, som er et samarbejde mellem en række private små og mellemstore virksomheder, universiteter og offentlige organisationer med ekspertise inden for blandt andet IT og varmeforsyning.  

Formålet med Digital Energy Hub er at sætte fart på den grønne omstilling ved, at medlemmerne arbejder sammen på kryds og tværs og udvikler løsninger på udfordringer i blandt andet varmesektoren. Digital Energy Hub har tidligere afholdt sprint i samarbejde med Trefor, hvor SMVer kunne komme med deres bud på, hvordan man bedst kan udnytte den eksisterende el infrastruktur.

Jakob Thanning, der er områdechef for Kundeløsninger og Fjernkøling hos HOFOR, glæder sig til samarbejdet med Digital Energy Hub:  

"HOFOR har en stor faglig viden om fjernvarmesystemet, mens medlemmerne af Digital Energy Hub blandt andet har en stor viden om de it-tekniske muligheder for effektiviseringer. Det kombineret med vores fælles ønske om at finde løsninger kan vi komme rigtig langt med – ikke bare ved at løse udfordringerne med nybyggerier, men forhåbentlig også andre forbedringer af vores fjernvarmesystem på sigt,” siger Jakob Thanning.

Nogle nye bygninger bruger mere varme end forventet

Det har nemlig vist sig, at nogle nye bygninger bruger mere energi, end det var forventet.  

Derfor giver HOFOR nu Digital Energy Hub adgang til data fra 100 nye bygninger - for eksempel størrelsen på bygningerne, mængden af tilført varme og udnyttelsen af varmen i bygningerne - i håbet om, at de stærke kræfter i Digital Energy Hub sammen kan finde ud af, hvorfor og dermed også hvordan de fremover kan bruge mindre til gavn for både klimaet og kundernes pengepung. 

Det foregår på den måde, at Digital Energy Hub kombinerer dataene fra HOFORs bygninger med Machine Learning-metoder fra de partnere, der har ekspertise inden for IT.  

Deres rolle bliver at identificere mønstre og udvikle digitale løsninger, der kan sikre en mere effektiv drift og et lavere varmeforbrug i de nye bygninger. Løsninger, der har potentiale til at kunne bruges i bygninger i hele Danmark - ikke bare i København, hvor HOFOR leverer varme. 

"Gennem et værdifuldt samspil mellem HOFOR og innovative løsninger fra digitale SMV'er, styrker vi vores indsats for at afdække og løse energieffektivitetsudfordringer i nybyggeri, hvilket baner vejen for en mere bæredygtig og energibesparende fremtid i byggeriet, som samtidig også skaber nye forretningsmuligheder for digitale virksomheder,” siger CEO i DigitalLead, Henrik Aarestrup.

Han bakkes op af Energy Cluster Denmark, der også peger på, at digitaliseringen af energisystemet er en vigtig brik i den grønne omstilling.

”Innovativ digitalisering af vores energisystem er en af de vigtigste indsatser i den grønne omstilling. Det er både her, vi kan plukke nogle lavthængende frugter på den korte bane – og digitalisering vil også på længere sigt flytte vores sektor markant i forhold til Europas klimamål og nye forretningsområder. Fremtidens energisektor er intelligent, interaktiv og digital – og mange af energiklyngens mindre virksomheder kan blive meget store med afsæt i digitale tilbud til den globale branche. Derfor er vi glade for at bidrage til Digital Energy Hub, der fremmer udviklingen af vores virksomheder og den digitale vej mod en klimaneutral fremtid,” siger Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark.

Et område med et stort potentiale 

Samarbejdet i Digital Energy Hub varetages af Center Denmark, Energy Cluster Denmark, DigitalLead, SDU, DTU, AU og AAU. Administrerende direktør i Center Danmark Søren Skov Bording byder HOFOR velkommen: 

“Vi er glade for at byde HOFOR velkommen som strategisk partner i Digital Energy Hub. HOFOR har kunder inden for fjernvarme, vandforsyning, spildevandshåndtering, bygas og fjernkøling. Specielt på fjernvarme styrker HOFOR profilen for Digital Energy Hub – et område med et stort potentiale for at høste værdi ved at øge digitaliseringen og introducere nye digitale produkter,” siger Søren Skov Bording, adm. direktør hos Center Danmark. 

HOFOR bliver en del af Digital Energy Hubs strategiske partnerkreds sammen med Energinet, EWII og KMD.  

Kontakt

For yderligere information kontakt:

Stig Søndersø 
Kommunikationsrådgiver 
HOFOR 
2795 2077 
stilin@hofor.dk 
 
Torsten Cordes 
Kommunikationskonsulent
DigitalLead  
22280698
tc@digitallead.dk