Vi gør opmærksom på at begivenheden er udløbet
Adobestock 23465894701

Hvordan sikres balancen i el-systemet i fremtiden og hvordan kan små enheder tænkes mere ind?

 

Energinet og Digital Energy Hub inviterer til kick-off på et innovationsforløb. Her undersøges hvilket potentiale fleksibiliteten hos små enheder har for at kunne sikre balancen i fremtidens el-system. Her er det specielt de mindre aktører, der er i fokus, fx elbiler og individuelle varmepumper.

 

Kick-off afholdes både som et gratis webinar med både fysisk og online deltagelse i forbindelse med Energy Cluster Denmark's årsmøde, d. 24. maj, 13:00-14:30.

 

                           

Tidspunkt: 24. May 2023
Udfordringen:

El-nettet skal integrere mere og mere vedvarende og fluktuerende elektricitet i de kommende år - fx fra vind og sol. I takt med dette, udfases flere centrale kraftværker, og der udbygges med flere decentrale enheder - til varmeproduktion, transport, køling, spildevandhåndtering og meget andet.

Dette giver en udfordring for balancen i systemet - både det overordnede el-net og de lokale el-net, hvor flere og flere enheder finder indpas.

Der er en lang række eksisterende markeder, der har til hensigt at aflaste systemet, men det er domineret af større enheder, og de mange mindre enheder, får ikke udnyttet sit fleksibilitetpotentiale.

Fokus for denne indsats ligger i at undersøge fleksibilitetspotentialet ved at udsende prissignaler direkte til elbiler, varmepumper eller andre mindre anlæg og hvad der skal til for at få det til at ske?

Udfordringen


I et fremtidigt elsystem, hvor elproduktion fra  vedvarende energi fylder stadig mere og mere, har elnettet behov for en stigende mængde fleksibelt elforbrug og produktion for at kunne balanceres. I takt med de stigende effekter af fluktuerende produktion og forbrug af el opstår der i højere grad ubalancer og flaskehalse internt både i TSO- og DSO-nettet. En del af løsningen kan findes i muligheden for at udbygge det fysiske elnet og indkøbe flere systemydelser.

Men er der muligheder for at justere på forbrugssiden? Her rummer små enheder, som eksempelvis elbiler eller varmepumper, et potentiale i form af deres fleksible forbrug. I situationer hvor vind- og solforhold ændrer sig en smule ift. forecasts, vil det have stor værdi for elnettet at kunne skubbe forbruget hos elbiler og varmepumper i eksempelvis 15 min. Til gengæld vil anlægsejere kunne opnå en besparelse ved at bidrage med denne fleksibilitet.

Fokus for denne indsats ligger i at undersøge fleksibilitetspotentialet ved at udsende prissignaler direkte til elbiler, varmepumper eller andre mindre anlæg og hvad der skal til for at få det til at ske?

Dagens program

 

Deltagelse foregår hos vores vært, Energy Cluster Denmark. Her både fysisk og online:

Klik her for tilmelding

Vær med når potentialet for fleksible enheder undersøges på tværs af aktører og der kigges på hvordan de kan sættes mere i spil.

 

13.00-13.05: Velkomst fra Digital Energy Hub

Dagens program

 

13.05-13.25: Energinet rammesætter udfordringen

Hvordan ser fremtidens energisystem ud med og uden forbrugsfleksibilitet?

Hvad skal fleksibilitetsværktøjerne kunne for at indløse potentialet?

Arbejdshypotese: Enheder som elbiler og mindre varmepumper rummer et stort potentiale for balancering af elsystemet i form af deres fleksible forbrug. Der mangler dog stadig værktøjer for at disse kan aktiveres.

 

13.25-13.35: Fleksibilitet hos DSO'erne

/v. EWII

Hvordan arbejder DSO'erne med fleksibilitet - og betydning af prissignaler                

 

13.35-13.45: Hvad kan de fleksible enheder - elbilerne? 

/v. Spirii  

Status på fleksibilitetspotentialet hos elbilerne

Hvad skal der til for at flere enheder leverer balanceringsydelser til el-systemet?

 

13.45-13.55: Hvad kan de fleksible enheder - energifællesskaberne?

/v. Enyday 

Status på fleksibilitetspotentialet hos energifællesskaberne

Hvad skal der til for at flere enheder leverer balanceringsydelser til el-systemet?

 

13.55-14.15: Paneldebat: Hvad kan vi med realtidsprissignaler for ubalance og hvordan kommer vi videre?

 

14.15-14.25: Q&A med publikum, online og fysisk

 

14.25-14.30: Opsummering og næste skridt - Digital Energy Hub og Energinet

Næste skridt i innovationsforløbet

For de interesserede så afholdes en mere dybdegående workshop hvor potentialer og barrierer undersøges yderligere. Hvis du har lyst til at være med her, så meld tilbage til hubben (tore@centerdenmark.com)

Dagens talere


Hanne Binder

Hanne Binder

Senior Energy Analyst, Energinet

Lars Bonderup Bjørn

Lars Bonderup Bjørn

CEO, EWII

Torben Fog

Torben Fog

COO & Co-founder, Spirii

Mads Aarup

Mads Aarup

Co-founder & Chief Engineer, Enyday

Tore Friis Gad Kjeld

Tore Friis Gad Kjeld

Product Manager, Center Denmark

Lene Lindstrøm Olsen

Lene Lindstrøm Olsen

Senior Business Developer, Energinet